Tietosuoja

Meille Biocodexilla yksityisyytesi ja tietosuoja ovat tärkeitä

Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisten henkilöiden datan käsittelyyn liittyviä turvatoimia. Olemme keränneet tietosuojaselosteemme tälle sivustolle. Tutustu myös evästekäytäntöihimme.

2. Tietosuojakoordinaattori

Biocodex Oy / GDPR

Metsänneidonkuja 8, PL 52
02101 Espoo
Finland

+358 9 329 59100
dataprivacy@biocodex.fi

3. Rekisterin nimi

Markkinoinnin tietosuojaseloste

4. Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Biocodexin liiketoiminnallisen tarkoituksen täyttäminen, esimerkiksi yhtiön oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun yhteyden perusteella tai sopimuksen täytäntöönpano.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:

 • taulukon ylläpitäminen asiakkaiden yhteyshenkilöistä
 • ajantasaisten asiakasvaatimusten ja yhteystietojen ylläpitäminen markkinointitarkoituksia varten
 • sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

 

Käytämme automaattista päätöksentekoa (myös profilointia) tunnistaaksemme esimerkiksi rekisteröityjen henkilökohtaiset profiilit, verkkokäyttäytymisen, iän ja kulutustottumukset. Käytämme näitä tietoja muun muassa markkinoinnin kohderyhmien tunnistamiseen ja palveluidemme kehittämiseen.

5. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja asiakkaista tai muista rekisteröidyistä asiakasrekisterin yhteydessä:

 • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi*, syntymäaika, asiakasnumero*, käyttäjätunnus ja/tai muu tunniste*, salasana, sukupuoli ja äidinkieli
 • rekisteröidyn yhteystiedot*, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kotiosoite
 • yhtiön ja sen yhteyshenkilöiden tiedot, kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet, yhteystiedot, ammatti, asema yhtiössä, koulutus ja erikoistuminen, valmistumisvuosi, sukupuoli ja ikä
 • mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja ‑suostumukset*
 • tapahtumia koskevat osallistumistiedot ja muut tiedot, kuten ruokavaliorajoitukset
  asiakkuutta ja sopimuksia koskevat tiedot, kuten tiedot aiemmista ja voimassa olevista sopimuksista ja tilauksista
 • mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.
 • Tähdellä merkityt tiedot on annettava ennen sopimus- ja/tai asiakassuhteen solmimista. Emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua ilman tarvittavia tietoja.

6. Mistä saamme tiedot?

Saamme tiedot pääasiassa seuraavista lähteistä: suoraan rekisteröidyiltä, väestörekisteristä, viranomaisilta, yhteystietoja välittäviltä palveluntarjoajilta ja muista vastaavista luotettavista lähteistä. Tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten henkilötietoja saatetaan kerätä ja päivittää myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisten tai muiden kolmansien osapuolten antamista tiedoista sovellettavien lakien ja määräysten sallimissa rajoissa. Tällaista tietojen päivittämistä tehdään manuaalisesti tai automatisoidusti.

7. Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Biocodexilla on liikekumppaneita ja ulkopuolisia palvelukumppaneita Euroopan talousalueella (”ETA”). Saatamme siirtää henkilötietoja kumppaneillemme EU-/ETA-maihin, mutta ei niiden ulkopuolelle.

8. Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?

Henkilötietoja sisältäviä järjestelmiä saavat käyttää vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä vuoksi oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokaisella käyttäjällä on järjestelmään henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot kerätään tietokantoihin, joita suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat lukituissa tiloissa, ja niihin on pääsy ainoastaan tietyillä ennalta nimetyillä henkilöillä.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen kannalta.

Arvioimme säännöllisesti tietojen säilytyksen tarvetta sovellettavan lainsäädännön valossa. Lisäksi pyrimme kohtuullisin toimin varmistamaan, että rekisterin henkilötiedot eivät ole yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä käsittelyn tarkoituksen kannalta. Oikaisemme tai poistamme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat rekisterissä säilytettävät henkilötiedot sekä oikeus pyytää tietojen oikaisua tai poistamista, jos pyynnölläsi on oikeusperuste. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jonka soveltaminen alkoi 25.5.2018) perusteella oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää sen rajoittamista sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle, joka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on myös oikeus vastustaa profilointia ja muita käsittelytoimia, jos tietojesi käsittely perustuu sinun ja meidän väliseemme asiakassuhteeseen. Pyyntösi yhteydessä sinun tulee eritellä erityistilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Voimme kieltäytyä käsittelyn vastustamiseen liittyvästä pyynnöstä ainoastaan oikeudellisin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa käsittelyä veloituksetta, myös profilointia, jos se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Keneen voit ottaa yhteyttä?

Kaikki tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät yhteydenotot ja pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle henkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Jos teemme tähän tietosuojaselosteeseen muutoksia, julkaisemme uuden version verkkosivustollamme ja merkitsemme siihen muutospäivän. Jos muutokset ovat merkittäviä, saatamme kertoa siitä sinulle myös muilla tavoilla, esimerkiksi lähettämällä sähköpostin tai julkaisemalla tiedotteen kotisivullamme. Suosittelemme, että vierailet sivuillamme säännöllisesti, jotta huomaat tähän tietosuojaselosteeseen tehdyt mahdolliset muutokset. Lue nämä tietosuojaa koskevat periaatteet aika ajoin muutosten havaitsemiseksi.