Onko yliannostus mahdollinen?

Tähän mennessä ei ole raportoitu yliannostuksia (kliinisissä lääketutkimuksissa tai spontaanisti). Noudata pakkausselosteessa annettuja ohjeita.