Onko Precosalla sivuvaikutuksia?

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia sivuvaikutuksia on raportoitu melko harvoin (<1/100)/harvoin (<1/1000): allergiset reaktiot, ummetus, jano, ihottuma, turvotus (angioödema). Hyvin harvinainen haitta (<1/10000) on hiivan tunkeutuminen vereen (fungemia) potilailla, joilla on keskuslaskimokatetri, ja kriittisestisairailla tai immuunipuutteisilla potilailla.