Kenen ei tulisi käyttää Precosaa?

Älä käytä Precosaa:
– jos olet allerginen Saccharomyces boulardiille tai hiivoille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (apuaineet lueteltu pakkausselosteen kohdassa 6)
– jos sinulla on keskuslaskimokatetri
– jos olet immuunipuutteinen tai sairaalahoidossa (vakavan sairauden tai muuttuneen/heikentyneen immuunijärjestelmän vuoksi).

Koska Precosa sisältää hiivasientä, sitä ei tule annostella samanaikaisesti sienilääkkeiden kanssa.